Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. De onderstaande disclaimer is van toepassing op deze webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Desalniettemin spannen wij ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kees Verhouden Meubelen BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Het auteursrecht op deze website berust bij Kees Verhouden Meubelen BV of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Kees Verhouden Meubelen BV. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Kees Verhouden Meubelen BV.